Crèdit de síntesi Primer Cicle ESO 2012
(CS2012)

 Aquest curs requereix una clau d'inscripció

Professor: Jaume Matamala
Professor: magdalena turro amoros
Professor: José Morales MaturanaMaterial complementari pel crèdit de síntesi.