Física 1er Batxillerat. (Prof. Oriol Díaz)
(FIS1BATX)

Professor: Oriol Díaz Font


Aquest és l'espai Moodle de l'assignatura de Física per a primer de batxillerat, aquí trobareu el material necessari pel desenvolupament
de l'assignatura.